.

UPOZORNĚNÍ

KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA UPOZORŇUJI A SVÝM PODPISEM VE VYPLNĚNÉM VSTUPNÍM DOTAZNÍKU POTVRZUJE, ŽE PŘI NEOMLUVENÉ NÁVŠTĚVĚ BUDE TATO NÁÚČTOVÁNA V PLNÉ VÝŠI A TO ZPŮSOBEM ZASLÁNÍM NA Č.Ú. 578625023/0800 PŘED TERMÍNEM DALŠÍ NÁVŠTĚVY !!!!

 

ZÁKAZNÍK, KTERÝ NENAVŠTÍVÍ ORDINACI DÉLE NEŽ TŘI ROKY JE AUTOMATICKY VYŘAZEN.

ÚSPĚŠNÁ PÉČE MÁ SMYSL PŘI PRAVIDELNÝCH NÁVŠTĚVÁCH MINIMÁLNĚ JEDNOU ROČNĚ.PŘEDPOLKLÁDÁM PROTO, ŽE POKUD SE NEDOSTAVÍ DÉLE NEŽ TŘI ROKY, NEMÁ JIŽ ZÁJEM NEBO NAVŠTĚVUJE JINÉ ZAŘÍZENÍ. MÁM POTÉ MOŽNOST PŘIJMOUT JINÉHO ZÁJEMCE. 

Děkuji za pochopení E. Matějková DiS.