.

Dotaznik

Dotaznik...

Prosím každého zákazníka o vyplnění nasledujíciho dotazníku 

Vyplňte prosím pečlivě a čitelně tento dotazník
(nahlaste prosím v příštích návštěvách, nastane -li u Vás změna v uvedených údajích)
Veškeré údaje budou použity pouze pro toto zdravotnické zařízení a pověřené kontrolní úřady.
 
Příjmení.....................................................Jméno.................................................Titul...............
Datum narození..........................................................Pojišťovna……..........................................
Bydliště:  Ulice.................................................................................................č.p.......................
                  Město..............................................PSČ.............
E-mail...........................................................................................................................................
Telefon.........................................................................................................................................
Zaměstnán kde...................................................jako…………………...............................................
Trpíte některým z uvedených onemocnění?
Alergie (jaké)................................................................................................................................
Astma...........................................................................................................................................
Srdeční onemocnění (ICHS,AP), operace.....................................................................................
Umělá chlopeň.............................................................................................................................
Kardiostimulátor..........................................................................................................................
Vysoký krevní tlak (léky).......................................................................................................
Žloutenka (jaký typ).....................................................................................................................
Cukrovka (tablety, injekce)..........................................................................................................
Epilepsie (s léky ,bez)...................................................................................................................
HIV onemocnění...........................................................................................................................
Onemocnění štítné žlázy (léky)………………………………………………………………………………………………..
Jiná onemocnění……………………………………………………………………………………………………………………..
Vyžaduje Vaše onemocnění před invazivním zákrokem antibiotické krytí?.............................
Užíváte léky na ředění krve?.......................................................................................................
Ženy, jste těhotné?......................................................................................................................
Jste kuřák? (kolik cigaret denně)................................................................................................
Váš zubní lékař:
Příjmení ............................................Jméno.........................telefon............................................
Prohlašuji, že pokud se nebudu moci dostavit na objednaný termín, návštěvu předem zruším. Při nedodržení bude při další návštěvě připočítán poplatek odpovídající ceně  nomluvené návštěvy.
Vyplněné údaje jsou pravdivé. Byl(a) jsem seznámen(a) s ceníkem za ošetření.
Dne.................................................          Podpis...............................................